Låghastighetsfordon:

euro kopp

euro kopp

W Cup

W Cup

Maxi sport sedan

Maxi sport sedan

Stad 3

Stad 3

Urbee 4S

Urbee 4S

Är du orolig för följande problem?

Otillräcklig batteritid

Otillräcklig batteritid

Otillräcklig kraft halvvägs uppför stigningen

Otillräcklig kraft halvvägs uppför stigningen

Vädret svalnar och strömmen rasar

Vädret svalnar och strömmen rasar

Oroa dig för kortslutning i batteriet

Oroa dig för batterikortslutning och strömavbrott under regniga dagar

Vilka är riskerna med sämre batterier?:

frekvent laddning

frekvent laddning

självantändning av batteriet

självantändning av batteriet

brist på kinetisk energi

brist på kinetisk energi

strömkortslutning

strömkortslutning

Fabriksstyrka:

Kapacitetsdetektering

Kapacitetsdetektering

Åldringstest

Åldringstest

Gratis dropptest

Gratis dropptest

Testning av halvfabrikat

Testning av halvfabrikat

krockprovning

krockprovning

Hög- och lågtemperaturtest

Hög- och lågtemperaturtest

Svetsprov

Svetsprov

temperaturcykeltest

temperaturcykeltest

PCB-testning

PCB-testning

Intern resistansspänningsdetektering

Intern resistansspänningsdetektering

Lasergravering

Lasergravering

Hög effekt test

Hög effekt test